Armulummuse energia, III osa


Mehelikus energias olevale mehele on kaaslase südame võitmine väga motiveeriv tegevus, mis hõlmab nii meeled, südame ja mõistuse. Kui naine on koheselt nõus kõigega, jagama koheselt intiimsust ja klammerdub mehe külge, siis võib kaduda ka esialgne motivatsioon. Mees võib jääda ootama, mida veel see naine pakub – võib olla lisaks kehavõludele ka materiaalsust ja heldust, igakülgset abi. Võib-olla siiski mees tahab tunda, et just teda vajatakse.

Hea, kui annad mehele ruumi ja aega. Ei tasu ise pressida peale kohtumisi ja koosolemist. Selle algatab siiski mees või siis naine, kes on siis mehelikus energias. Sel juhul on mees püütav. Meis kõigis on nii naiselik kui ka mehelik energia, kuid siiski enamus naisi on naiselikus energias ja enamus mehi mehelikus energias.

Tegutsemine, eesmärgi seadmine ja saavutamine, täpsus, süvenemisoskus, planeerimine,
püsivus jne on mehelikus energias tegevused. Tööd tehes on ka naised enamjaolt mehelikus energias, vähemalt osaliselt. Naine peaks kutsuma oma ilu, energia ja tundlikkusega meest elu nautima ja koos looma ühist eesmärki.

Ma arvan, et mees vajab ka aega, et olla omaette. Ta soovib ringi vaadata, ka vaadata teisi ilusaid naisi ja lihtsalt olla. Ilma kohustusteta. Olla paar nädalat või vahest ka kauem eemal kaaslasest, kellega on juba paar korda kohtutud. Mehe meel vajab vabadust. Mõnikord toimub see alles siis, kui kooselu plaanid juba ukse ees. Siis võib mees hirmu tunda ja tahta veel vaba olla, mõelda , mida ta kaotab ja mida võidab. Et siis hiljem mitte vinguda ja viriseda, kui valitud elu ei meeldi. Ja mõni mees kaob kui tuul meie elust. Või kui vits vette, mida pole, seda pole. Ju siis nii pidigi minema.

Eemaletõmbujaks võib olla ka hoopis naine, kes tunneb, et tema vabadust piiratakse. On naisi, kes ei soovi kooselu. Nad soovivad vaid kohtuda paar korda nädalas ja tunnevad, et mees segab nende turvalist olemist ja tegutsemist. Väliselt võib see naine olla väga atraktiivne ja hurmav, paraku on ta rohkem mehelikus energias. Või ollakse siis juba üksi harjunud, pühendutakse lastele, tööle või sõpradele. See on igaühe enda valik, soost sõltumata. Samas oleks ju huvitav, põnev ettevõtmine ja arengusuund – õppida koos olema meeldiva kaaslasega, süvendada usaldust ja pühenduda üksteisele. See kõik on õpitav, kui vaid mõlemad seda piisavalt tahavad.

Kui mees tuleb tagasi ja soovib suhet tugevdada, siis saab üksteist paremini tundma õppida. Me soovime, et oleksime üksteisele ainulaadset kaaslased. Mehele on vajalik nii veetlus kui ka emotsionaalne side, samuti ka vaimne side – huvitav on midagi koos arutleda, teineteise mõttemaailma tundma õppida.

Väärtused ja hoiakud tulevad siin esile, see mis meid elus köidab, missugune on meie elu sügavus. Hea, kui meie emotsionaalne ja vaimne tasand klapiks, et ei pea pingutama, et teisega koos olla. Julgeda olla eripärane, omamoodi ja seda ka teisele näidata. Hirmud võib heita kõrvale, ja naiseliku naisena võid ka oma tundeid jagada, see näitab haavatavust, seda, et oled tundlik. Hea kaaslane hindab seda ja oskab ka pinged hajutada.

Usaldus ja lähedus on vajalik, et olla aus ja avatud üksteisele, olla just see, kes päriselt ollakse. Siis tuleb ka taipamine, et kohatud kaaslane on just sobiv mulle, antud eluhetkes. Me oleme kohtunud selleks, et edasi arendada oma parimaid külgi ja saada paremaks inimeseks.

Ole juba praegu see, kes Sa olla tahad! See õnnestub, kui harjutad!

Helista 900 1727 ja vali 26
Loona