19 - Rahil tel 900 1727 valik 19


Uskumused on sügavad veendumused, mis kujundavad meie mõtlemist, tundeid ja käitumist.

Need võivad olla seotud religiooni, filosoofia, maailmavaate või isiklike väärtustega ning mõjutavad meie igapäevaelu ja otsuseid.

Oluline on mõista, et meie valikutel on alati ka
põhjus ja tagajärg. Nad mõjutavad suhtumist endasse, teistesse ja maailma üldiselt. Samuti võivad teadlikult korrigeeritud või uutele teadmistele tuginevad uskumused aidata meil elada rahuldust pakkuvamat ja täisväärtuslikumat elu.

Tel 900 1727 valik 19. Ennustaja Rahil

Juulis valves: 17, 20, 21, 24, 28, 29. kl 7-23.