Inimsuhted


Kõige olulisem meie kõigi elus on inimsuhted. Need määravad pea kõik meie elus. Meie edu töös ning ühiskonnas on väga tugevalt seotud meie suhete seisuga. Halvad suhted, võivad hävitada terve elu. Head suhted, toovad õnne ka siis kui mujal on raske.

Kõik me oleme erinevad, selle tõttu on küllaltki keeruline meie muresid üldistada. Kui avatud julgeme olla? Kui kergelt suudame säilitada oma “mina ise”? Kui julgelt suudame välja öelda oma arvamuse mõtlemata sellele, mida teised meist arvavad?

Ka armastuses pigistame tihti oma silmad kinni ning ignoreerime häirivaid asjaolusid. Tulemuseks aga on emotsionaalne rahulolematus, mis aja jooksul kasvab. Kui see rahulolematus lõpuks ületab kriitilise piiri seisame väga keerulise kriisi lävel. Selle lahendamine nõuab suuri pingutusi, kui see üldse ongi enam võimalik.

Selle tõttu on väga oluline, et avatud suhtlemise abil saaksid suhte osapooled oma rahulolematust julgelt väljendada. Juhul kui rahulolematus ei leia lahendust, tekib olukord, kus teine osapool ei mõistagi, miks suhe lagunes, kuna tema arvates oli ju kõik hästi.
Ära unusta, sa ei ole kunagi üksi! Kui tunned, et vajad tuge ja kaartide soovitusi, siis helista julgelt numbril 900 1727 ja vali 11
Ennustaja Loore