Jagatud mure


Tihtipeale ei tunne me oma murekoorma raskust enne,

kui saame tunda selle vabakslaskmise kergust.

Kaardid Ennustavad tel 900 1727

24/7