Jumaliku õndsuse ruum


Inimesed langevad meie reaalsusest eemale, meid tõmbab magnetiliselt neid, kes on meiega kooskõlas hinge Jumaliku eesmärgiga. Varem meelitasime teisi oma traumasid uuesti läbi mängima, nüüd hakkame tõmbama enda juurde neid, kes on meie ellu tõesti mõeldud. Teie eesmärk siin Maal praegusel ajal on tõsta vibratsiooni, tõsta teadvust, positiivselt kaasa aidata inimkogemusele ja avardada potentsiaalid ja võimalused. On palju mitmemõõtmelisi inimesi, kes tantsivad nähtava ja nähtamatu sfääri vahel. Seetõttu on meil alati raskusi selles karmis Maailmas navigeerida. Kõrgema teadvuse valdkonnad on seal, kus me tunneme end kõige kodusemalt. Ja nii saab üksindusest meie kosmilise õndsuse ruum.
Helista 9001727, valik 16, Ennustaja Anna

Пространство божественного блаженства

Люди отпадают от нашей реальности, нас магнетически тянет к тем, кто созвучен божественному предназначению нашей души.В прошлом мы привлекали других, чтобы переиграть наши травмы, теперь мы начинаем привлекать тех, кто действительно предназначен для нашей жизни. Ваша цель здесь, на Земле, в это время состоит в том, чтобы повысить вибрацию, поднять сознание, внести положительный вклад в человеческий опыт и расширить потенциал и возможности для всего человечества. Души— это многомерные существа, которые танцуют между видимым и невидимым царствами. Поэтому нам всегда трудно ориентироваться в этой трехмерной реальности.Сферы высшего сознания — это то место, где мы чувствуем себя как дома. И так одиночество становится нашим пространством космического блаженства.
Тел 9001727, выбор 16, Проводница Анна
Inimesed langevad meie reaalsusest eemale, meid tõmbab magnetiliselt neid, kes on meiega kooskõlas hinge Jumaliku eesmärgiga. Varem meelitasime teisi oma traumasid uuesti läbi mängima, nüüd hakkame tõmbama enda juurde neid, kes on meie ellu tõesti mõeldud. Teie eesmärk siin Maal praegusel ajal on tõsta vibratsiooni, tõsta teadvust, positiivselt kaasa aidata inimkogemusele ja avardada potentsiaalid ja võimalused. On palju mitmemõõtmelisi inimesi, kes tantsivad nähtava ja nähtamatu sfääri vahel. Seetõttu on meil alati raskusi selles karmis Maailmas navigeerida. Kõrgema teadvuse valdkonnad on seal, kus me tunneme end kõige kodusemalt. Ja nii saab üksindusest meie kosmilise õndsuse ruum.
Helista 900 1727, valik 16, Ennustaja Anna
Люди отпадают от нашей реальности, нас магнетически тянет к тем, кто созвучен божественному предназначению нашей души.В прошлом мы привлекали других, чтобы переиграть наши травмы, теперь мы начинаем привлекать тех, кто действительно предназначен для нашей жизни. Ваша цель здесь, на Земле, в это время состоит в том, чтобы повысить вибрацию, поднять сознание, внести положительный вклад в человеческий опыт и расширить потенциал и возможности для всего человечества. Души— это многомерные существа, которые танцуют между видимым и невидимым царствами. Поэтому нам всегда трудно ориентироваться в этой трехмерной реальности.Сферы высшего сознания — это то место, где мы чувствуем себя как дома. И так одиночество становится нашим пространством космического блаженства.
Тел 900 1727, выбор 16, Проводница Анна