Käejooned paljastavad tuleviku saladusi.


Hiromandid oskavad määrata käejoonte järgi inimese iseloomu, ennustada tulevikku
ning näha haigusesoodumusi. Inimsaatus allub planeetide mõjule. Harilikult
nimetatakse sellega seoses seitset planeeti: armastusekandja Veenus, võimusümbol
Jupiter, saatuseplaneet Saturn, edukust ja andekust soosiv Päike ehk Apollon, plaanide
teostamise eest vastutav Merkuur, lisaks veel Marss ja Kuu.

Inimese iga sõrme all on kühm, mis kannab ühe planeedi nime. Pöidla all on Veenuse,
nimetissõrme all Jupiteri, keskmise sõrme all Saturni, neljanda sõrme all Päikese ja
väikese sõrme all Merkuuri kühm. Merkuuri kühmu all on Marsi ja veel madalamal
Kuu kühm. Ühe või teise planeedi kühmu poole suunduvat joont nimetatakse sama
nimega.

ELUJOON, VEENUSE JOON Elujoone järgi otsustavad hiromandid inimese tervise,
eluea ja elujõu üle.
PEAJOON, MARSI JOON Peajoon iseloomustab inimese taibukust, teistega
arvestamise võimet ja hoolivust.
SÜDAMEJOON, JUPITERI JOON Südamejoon iseloomustab inimese tundeelu, tema
suutlikkust armastada ja kannatada, samuti empaatiavõimet.
SAATUSEJOON, SATURNI JOON Saatusejoon iseloomustab inimese edusamme ja
ebaõnnestumisi.
PÄIKESEJOON, APOLLO JOON Päikesejoon näitab inimese rahaasju ja loomingulisi
saavutusi.
TERVISEJOON, MERKUURI JOON See algab Merkuuri kühmu juurest ning jookseb
Päikesejoonega paralleelselt. Sellel olev sünnimärk võib viidata tervisehäiretele.
INTUITSIOONIJOON, KUU JOON Kuu joon osutab inimest ees ootavale suurele
pettumusele: ta võib saada teada midagi niisugust, mis pidanuks jääma pigem saladuseks.
ABIELU- JA MEELDIVUSJOON Abielujoonel olevad sünnimärgid võivad viidata ka partnerite vahel valitsevatele erimeelsustele.
IHARUSEJOON Iharusejoonega isik peaks mõtlema sellele, et liialdused ei tee kedagi
õnnelikuks…

Kui soovid teada mida tulevik Sinule toob siis helista 900 1727 ja vali 27
Püüdes abiks olla ennustaja Artos.