Kes esitab küsimuse


See, kes esitab küsimuse, on narr minuti, aga see, kes jätab küsimata, on narr kogu elu.

Kaardid Ennustavad tel 900 1727.

24/7