Kõige tähtsam on küsimus.


Küsimus on kõige tähtsam, sest Taro kaardid vastavad küsimusele kooskõlas
sellega, kuidas see neile esitatakse.

Avameelsele ja ausale küsimusele saadakse samavõrd avameelne ja aus vastus. Täiesti üldisele küsimusele aga saadakse aga väga üldine ja sageli tähtsusetu vastus.

Kes küsimust üldse ei esita, see loomulikult vastust ei saa.

Ning soovist mõjutatud küsimusele saadakse võib-
olla ilustatud, kuid väär vastus.

Taro vastab küsimustele, mis puudutavad:

a) Mingit arengut (Nt: „Kuidas Mul edaspidi tööl läheb?“)
b) Mingit olukorda, seisundit, suhet (Nt: “Milline on minu suhe isikuga X?“)
c) Parimat tegutsemisviisi (Nt: „Mida saan teha selleks, et leida soodne
korter?“)
d) Kõige õigemat otsust (Nt: Kas peaksin veelkord katsetama A-ga, või
pigem millegi muuga?“)

Küsimus tuleb esitada nii, nagu see pähe tuleb. Taro kaartidele ei tohiks esitada
küsimusi, millele saab vastata üksnes jaatavalt või eitavalt. Samuti ei vasta Taro
küsimustele, mis puudutavad nimesid, kohti ja telefoninumbreid. Paljusid
näiliselt võimatuid küsimusi saab aga veidi teistmoodi formuleerida, et Taro
saaks neile vastata.

Sobilikud küsimused oleksid hoopis: „Mis juhtub kui ma
seda teen?“ Milline on tulemus, kui ma sooritan A?“ „Milline on tulemus, kui
ma sooritan B?“ „Kuidas mul läheb edasi, kui ma lähen partnerist lahku?“
Kuidas mul läheb edasi, kui me jääme partneriga kokku?“

Kui Sul on küsimused välja mõeldud, siis helista ja leiame neile vastused.
Ennustaja Aglaia tel 900 1727 valik 12