Kui asjad näivad


Kui asjad näivad olevat kontrolli all ei liigu te lihtsalt piisavalt kiiresti.

Kaardid Ennustavad tel 900 1727