Kui ei leia


Kui me ei leia probleemile lahendust, pole see ilmselt

lahendatav probleem vaid pigem tõde millega tuleb nõustuda.

Kaardid Ennustavad tel 900 1727

24/7