Kuidas äratunda kas oled kaksikleegi suhtes ja peaksid abi otsima ennustajatelt ja teadjatelt?


Kaksikleekide side on kahe inimese vahel kes on energeetiliselt samad. Sagedasti on neil olnud väga sarnased eluteed ja elukogemused . Nad môlemad on teadlikud nende vahelisest sûgavast sidemest ja et nende side on midagi sellist mida teistega ei koge!

Tavaliselt ei ole nende suhe kôrvaltvaatajatele ûldse loogiline ja seda tehakse teiste poolt maha. Kaksikleegid peegeldavad teineteise hingeosasid mis on paranemata. Selletôttu on nende side väga tugevalt teineteise poolt plahvatusohtlik . Ûks on alati pôgeneja ja teine on tagaajaja .

Pôgeneja plokib oma tundeid – ta teab ,et armastab ja vajab aga ei suuda seda taluda. Sest nende endi sees on teemasid mida nad ei ole valmis protsessima ega oma arengus edasi liikuma (kasvama). Seega nad pigem pôgenevad sellest suhtest eitades oma tundeid ja vältides neid. Tagaajaja aga on oma arengus edasijôudnu seega teab nende suhte väärtust ja ôigsust! See on pôhjus miks ei suuda loobuda ega sellest suhtest väljuda! Kui tunned oma suhte selles kirjelduses ära siis on Sul vaja abi ja juhatust kuidas hoida oma kaksikleeki ära pôgenemast ja sellega teineteisele jäädavaid hingearme pôhjustamast!

Tulen koos Sinuga kogu selle valu ja segaduse sisse . Leiame koos lahenduse, aitan Sul tervendada oma kaksikleeki – et ta enam ei plokiks oma tundeid Sinu vastu!

Helista 900 1727 ja vali 21.

Sind oodates ennustaja Geesa