Kuidas äratunda kas oled kaksikleegi suhtes ja peaksid abi otsima ennustajatelt ja teadjatelt?


Kaksikleekide side on kahe inimese vahel kes on energeetiliselt samad. Sagedasti on neil olnud väga sarnased eluteed ja elukogemused . Nad mõlemad on teadlikud nende vahelisest sügavast sidemest ja et nende side on midagi sellist mida teistega ei koge!

Tavaliselt ei ole nende suhe kõrvaltvaatajatele üldse loogiline ja seda tehakse teiste poolt maha. Kaksikleegid peegeldavad teineteise hingeosasid mis on paranemata. Selletõttu on nende side väga tugevalt teineteise poolt plahvatusohtlik . Üks on alati põgeneja ja teine on tagaajaja .

Põgeneja plokib oma tundeid – ta teab, et armastab ja vajab aga ei suuda seda taluda. Sest nende endi sees on teemasid mida nad ei ole valmis protsessima ega oma arengus edasi liikuma (kasvama). Seega nad pigem põgenevad sellest suhtest eitades oma tundeid ja vältides neid. Tagaajaja aga on oma arengus edasijõudnu seega teab nende suhte väärtust ja õigsust! See on põhjus miks ei suuda loobuda ega sellest suhtest väljuda! Kui tunned oma suhte selles kirjelduses ära siis on Sul vaja abi ja juhatust kuidas hoida oma kaksikleeki ära põgenemast ja sellega teineteisele jäädavaid hingearme põhjustamast!

Tulen koos Sinuga kogu selle valu ja segaduse sisse. Leiame koos lahenduse, aitan Sul tervendada oma kaksikleeki – et ta enam ei plokiks oma tundeid Sinu vastu!

Helista 900 1727 ja vali 21.

Sind oodates ennustaja Geesa