Kuidas saada aru, et olen kindlas ja terves suhtes?


Märgid kindlast ja tervest suhtest:

Ausus. Ole oma kaaslase vastu aus ja usu oma kaaslast. Valed ja keerutamised võivad suhtesse tuua pingeid ning segadust.

Usaldus. Omavahel kõigest ja kõigist rääkimine täieliku usaldusega pakub mõlemale osapoolele heameelt.

Austus. Leppige teineteise omaduste, olemusega ja arvamustega. Need on asjad, mida on raske iseenda kui partneri puhul muuta, kõige lihtsam on leppida ja võtta teineteist sellistena nagu olete.

Vastutus. Iga öeldud sõna ja lause on mõeldud südamest. Kui tehakse oma sõnadega või käitumisega teisele haiget, on selle normaalseks osaks vabandamine ja andestuse palumine.

Truudus. Kindlas suhtes olevad inimesed usaldavad teineteist ja ei pea vajalikuks teineteise tegemisi või truudusetust kahtluse alla seada.

Omavaheline suhtlus. Kui saate omavahel rääkida kõigest, nii heast kui halvast probleemideta, näitab see seda, et suhe on igati terve.

Ohumärgid võivad ilmnevad siis, kui tunned end suhtes halvasti või pead käituma või tegema midagi, mida sa ei soovi. Näiteks ei ole hea märk see, kui üks või teine partner surub peale oma arvamust või hoiakuid, tunneb liigselt huvi partneri käikude vastu või ilmneb suhtes vägivald. Ka seksima sundimine on vägivald. Kui koged suhtes ükskõik millist vägivalda, peaksid sellest suhtest välja astuma.

Suhtes võib esineda ka probleeme ja kõige õigem on lahendamiseks omavahel avatult rääkida, lahendada arusaamatused ja probleemid. Vahel on raske probleemidest rääkida, tunneme end ebakindlalt ja halvasti, arvame, et teeme oma kaaslasele haiget.

Soovid ennustust või lähemalt teavet teema kohta,

helista 900 1727 ja vali 27.

Kõike kaunist soovides

Ennustaja Artos.