Lambike kodus


Kui te ei saa olla täht taevas, siis püüdke olla vähemalt lambike kodus.

Kaardid Ennustavad tel 900 1727.

27/7