Midagi ei juhtu


Midagi ei juhtu, kui te midagi ei tee.

Kaardid Ennustavad tel 900 1727. 24/7