Miks abielu tulevik sõltub vaimsusest?


Ahvatlev on luua suhteid, mis põhinevad vastastikusel kõlgetõmbel, kuid vastastikune kõlgetõmme ei pruugi kesta.
Sinu partner saab vanemaks ja huvid võivad muutuda. See seab ohtu abielu partnerluse, sest selles käsitletakse iga inimest kui indiviidi, mitte aga kui poolt partnerlust.
Oleme alati kuulnud, et abielu nõuab rasket tööd, kuid töö saab tehtud vaimsete väärtuste kaudu, mida paar jagab abielu enda tähenduses.
Kui sa soovid, et sinu suhe kestaks, siis peate omama ühest arusaama abielust ja asetama selle vaimsesse konteksti.
Enne suhtele pühendumist veendu, et sul ja sinu partneril on abielust sama vaimne ettekujutus.
Seda tehes on suurem võimalus eluaegseks abieluks.
Helista ja vaatame, kas oled õigel teel partneri valikul!
Ennustaja Gle
Telefon 900 1727
Valik 18