Müütidest


Müüdi funktsioneerimise tagab traditsioon. Müüdil on suur väärtus ja prestiiž kuna ta seob tänast päeva parema, kõrgema, üleloomuliku reaalsuse ja algsete sündmustega. Müüt on lahutamatult kõigi kultuuride osa. Religioonis tagavad sümbolid seose pühaduse ja algsest osasaamisega.

Väga olulised on rahvuslikud sümbolid (nende rollis võivad olla teatavad isikud, usu- ja kultuurinähtused ning kultuuriväärtused). Tänapäeval on sõnal müüt mingisugune kõrvalmaik, vaikimisi pannakse müüdid kõrvuti legendide, mõistulugude või loetakse neid suisa valelugudeks kuigi sõnaseletusi andvad teoseid selleks alust ei anna. Tegelikkuses on müüte kõikjal meie ümber ning need on tarvilikud selleks, et me mõistaksime paremini oma ajalugu, oma esivanemate ajalugu ning teisi tsivilisatsioone.

Kuna müütide kujunemislugu illustreerivad erinevad sümbolid on alust heita pilk eelkõige vanematele raamatutele, rahvuseepostele ning muidugi pühakirjadele, piiblile, koraanile vm. Sageli tundub et sealsed lood jäävad justkui kättesaamatuks ning võimalik et see on ka tinginud asjaolu et kipume müüte pidama millekski abstraktseks, mitteusutavaks ning mittehaakuvaks meie igapäevaste tegemistega. Tasub aga süveneda kui märkame et need teosed hakkavad meie igapäevaelu toetama ning sellele uusi värvinguid lisama, ehk isegi õpetavad meile midagi mis on ajas kaduma läinud.

Kui soovid abi müütide lahtimõtestamisel oma igapäevases elus ning tegemistes ole hea ning helista numbril 900 1727 vali number 15, ennustaja Amara.

Põnevat kevadet soovides,

Ennustaja Amara