Nõidumine läbi aegade.


Nõidus on universaalne kultuurinähtus ajas ja ruumis, ka ei tunne nõidus rahvuslikke ega seisuslikke piire.

Alates 80ndatest tähistatakse Volbripäeva kõikide nõidade ja maagia päevana, mil legendide kohaselt käisid nõiad Walpurgi ööl Blocksbergi mäel pidutsemas. Varasematel aegadel pole nõidade elu aga sugugi mitte nii kerge olnud – olid sa päriselt nõid või mitte, aga kui sa tegelesid millegi tavapärasest erinevaga, siis lõpetasid üsna tõenäoliselt tuleriidal.

Mõnisada aastat tagasi viis hirm nõiakunsti ees Euroopas nõiajahi ja hukkamisteni. Nõiajahis oli suur roll inkvisitsioonil. 1484. aasta 5. detsembril andis paavst Innocentius VIII välja bulla ehk määruse, mis mõistis nõidumise hukka. Kellegi nõiduses süüdistamiseks polnud vaja mingisuguseid tõendeid. Üle 70 protsendi süüdistatavatest olid naised, eriti lesed, kellel polnud kedagi, kes nende eest seisaks.

Mille järgi tehti kindlaks, kes on nõid? Mõned nõiduses kahtlustatavad seoti kinni ja visati õnnistatud külma vette. Kui nad vajusid põhja, tunnistati nad süütuks ja tõmmati välja. Kui nad jäid pinnale, peeti neid nõidadeks ja hukati kohapeal või anti üle kohtupidamiseks. Teisi kaaluti, kuna arvati, et nõiad on kerged või ei kaalu üldse midagi.
Eestis põletati esimene nõid väidetavalt 1588. aastal. Rooma õigeusk tegi vahet valge ja musta
maagia vahel.

1532. aastal koostatud kriminaalseaduses Constitutio Criminalis Carolina (Carolina)
on kirjas: Kui keegi tekitab inimestele kahju või viga nõidumisega, tuleb teda surmaga karistada ja
see karistus tuleb tulega läbi viia. Kui keegi kasutab nõidumist ja ei tee sellega kellelegi kahju, tuleb teda asjade seisu järgi teisiti karistada.

Võib öelda, et eestlased olid omamoodi nõiarahvas. 1636. aastal kirjutas Taani kuninglik asehaldur Saaremaal Anders Bille kantslerile Taani, et lihtrahvas on suuremalt jaolt veel paganad, kes ei tunne jumalasõna ega püha sakramenti, samuti leidub Saaremaal palju nõidasid. Üks Saaremaalt pärit nõid jõudnud lausa Taani Kuningliku Ülemkohtu ette.

Soovid teemat edasi arendada või hoopis ennustust Taro kaartidega
helista 900 1727 ja vali 27.
Igatepidi aidates Teie muredes ja probleemides
Ennustaja Artos.