Numeroloogia: mida näitab elutee number


Numeroloogia on iidne salateadus, mis põhineb arvude sümboolikal ning mida tundsid juba vanad egiptlased, hindud, hiinlased, kreeklased jt.

Vaevalt et keegi oskab ja saabki öelda, kus asub numeroloogia tegelik sünnikodu, kuid muistsed Arvesta ürikud räägivad, et arvude süsteemi ja seega ka numeroloogia tõid Maale Sinise Rassi esindajad, kes olevat väidetavalt semiidi rahvuste, iidsete assüürlaste, babüloonlaste, sumerite ning meie päevil araablaste ja juutide esivanemad.

Erinevatel kultuuridel ja koolkondadel on numbritel erinevad numeroloogilised tähendused ning süsteemid. Väga suurt rolli mängib siin rahvuslik eripära. Numeroloogial on sügavad seosed nii astroloogia ja mütoloogia kui ka kabalistliku Elu Puu ja hiina Muutuste Raamatuga.

Kitsale numbrite tõlgendamisele toetuvate voolude esindajad väidavad meelsasti, et just nende lähenemisviis on see õige, kuid siiski pole päriselt olemas algupärast ja ainuõiget numeroloogilist süsteemi. Igas neist on midagi niisugust, mis on teistest täiesti erinev, kuid samuti õige, kuna erinev on lihtsalt vaatenurk.

Küsida saab, et mis kasu võib olla numeroloogiast? Inimese elukanga moodustavad mitmetest sümbolitest (näiteks astroloogilistest) ning numbritest mustrid ja numeroloogia on üks võimalustest õppida seda kangast lugema. Eelkõige tuleb õppida tundma ja mõistma ennast. See omakorda aitab mõista teisi inimesi, muutuda terviklikuks ja harmooniliseks isiksuseks, tunnetada Kosmilisi Seadusi ja Rütme, et vältida halba ja korrata head.

Numbritega töötamise üks eesmärk on energia säilitamine. Inimene, kes alustab mingit tööd valimata selleks õiget ajamomenti, teeb valesid samme ja kaotab palju energiat kasutult. Kuidas arvutada oma elutee numbrit? Liida kokku oma sünnikuupäev, kuu ja aastaarv. Seejärel liida kahekohalise arvu numbrid omavahel veelkord kokku, saad ristsumma.

Näiteks inimese, kes on sündinud 21.12.1997 elutee: 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 7 = 32; seejärel 3 + 2 = 5. Kui said summaks 11, 22 või 33, siis neid peetakse meisternumbriteks. Mis kasu on numeroloogiast? Inimese elukanga moodustavad mitmetest sümbolitest (näiteks astroloogilistest) ning numbritest mustrid ja numeroloogia on üks võimalustest õppida seda kangast lugema.

Eelkõige tuleb õppida tundma ja mõistma ennast. See omakorda aitab mõista teisi inimesi, muutuda terviklikuks ja harmooniliseks isiksuseks, tunnetada Kosmilisi Seadusi ja Rütme, et vältida halba ja korrata head.

Numbritega töötamise üks eesmärk on energia säilitamine. Inimene, kes alustab mingit tööd valimata selleks õiget ajamomenti, teeb valesid samme ja kaotab palju energiat kasutult.

Soovid ennustust või rohkemat teada saada numeroloogia kohta,

helista 900 1727 ja vali 27.

Kõike parimat soovides

Ennustaja Artos.