Oma sisemise juhatuse kuulamisest


Me inimestena oleme imelised olendid, meile on antud sensoorsed meeled ja tajud ning oskus et neid kasutada. Tihtipeale aga seisame otse juhatuse ees mis üritab meid viia meile sobivate lahendusteni ning ei tee seda märkama. Miks see nii on?

Meie sisemine kompass ei ole “rikkis”, pole ka tõene väide et osadele inimestele on “rohkem antud” kui teistele vaid pigem on küsimus selles, kui tähelepanelikult sa kuulad ning mida oled sa ise valmis tegema selle jaoks et sinule vajalik informatsioon nähtavale tuua.

Inimese tajud on väga peenekoeline mehhanism mis jookseb läbi erinevate tasandite kuhu ulatub teadvus ehk Ise-olemine. Kõige kõrgemates sfäärides tajusid mõnede allikate väitel ei ole. Tajud eksisteerivad kausaalsel, eeterlikul, mentaalsel ja füüsilisel tasandil.

Meil kõigil on ligipääs informatsioonile igal ajahetkel, igas aegruumis ning meie teejuhid, inglid ja valgusolendid illumineerivad teed tõeni. Tõe kuulmine oleneb ka sellest, kui valmis oled ületama füüsilise ja mentaalkeha barjääri nö hõredamate kehade, peenekoelisemate struktuuride vahel. Selleks on erinevaid meetodeid kuid võtmesõnaks on Usaldus.

Vabasta ennast liigsest, kuulata vaikuses ning leia järgnevatel kuudel aega et kohtuda Iseendaga.

Rõõmsaid avastusi soovides, Ennustaja Amara tel 900 1727 valik 15