Ootused


Olla inimene, see tähendab omada väärtussüsteeme, tõekspidamisi ning nende varjus ka ootusi iseendale ning teistele. Kui sageli oleme me tabanud ennast mõttelt “kui ometi asjad oleks nii!”
Ootused hiilivad lähisuhetesse ja on inimesele saatjaks nii töö kui eraelus. Probleemid aga algavad sealt kus tuleb mängu teine inimene, olukord ja taipamine et soovitu ei pruugi täituda. See võib röövida meelerahu ning panna pähe kibedad mõtted, nõrgestada suhteid ning viia sind kaugemale esialgu ihaldatust ja soovitust. Kuidas nii?
Universumis toimib vaba tahte printsiip ning sellisel moel asja vaadeldes omandavad meie ihad, soovid, mõtted uued mõõtmed, uue sügavuse. Me tuleme lubamisse, aktsepteerime ning jaatame läbi lubamise elu ja iseennast selles. Selle mõistmise juurde jõudmiseks, iseenda väärtuse äratundmiseks ja soovide lahtimõttestamise juures saan olla Sinule abiks. Ole julge, ning helista
numbril 900 1727 ja vali number 15.
Valgust ja taipamisi soovides,
Ennustaja Amara