Ruunidega ennustamine.


Ruunid on iidsed sümbolid. Mis on ruunidega ennustamine? Näitab see tõesti
tulevikku? Kas ruunid ise kehastavad tulevikku Tõukame me tahtmatult
saatust tagant, kuigi tegelikult tahaksime, et asjad läheksid teisiti? Urdri võrk
näeb igaveses olevikus und tulevasest ajast, kuid tuleviku saatuseniidid pole
siiski lõplikult välja kujunenud.

Minevikku, olevikku ja tulevikku luuakse lakkamatult. Muidugi on praegune aeg (olevik) kasvanud välja möödunud ajast ning tulevik rajaneb omakorda olevikus tehtud otsustel, kuid sealjuures on tegu pideva kulgemisega, milles toimuvad muutlikud hüpped ja nihked.
Seetõttu ei saa isegi mitte ruunide abiga tulevikku ette näha.

Teisalt osutavad ruunid jõududele, mis parasjagu midagi juhivad, heidavad valgust olukordade
põhjustele ja kindlast käitumisest lähtuvatele tulevikusündmustele. Ruunid jätavad võimaluse valida: kui nad ennustavad käitumisele ebameeldivat tagajärge, võib inimene selle vältimiseks teisiti toimida. Ruunid on loov moodus, kuidas ennast ja teisi tundma õppida – nad annavad teadmisi inimese iseloomu, mineviku, annete ja võimete kohta.

Kaks moodust ruunidega ennustamiseks: Soovitatakse teil ruune aeg-ajalt puhastada ja
tasakaalustada, 9 ruuniga ennustamine. Kasutatakse ruunidega
ennustamiseks kahekümne nelja ruuni asemel kahtkümmet viit. Kahekümne
viiendat ruuni olen siin raamatus juba käsitlenud – see on helitu ja kujutu
ebaruun, paradoksaalne ruun, mida kutsutakse tühjaks või tundmatuks
ruuniks. Vanades tekstides tühja ruuni ei mainita, see on 20. sajandi idee, mis
sobitub väga hästi iidse ruunisüsteemiga.

Tühi ruun on Ginnungagapi ruun, tühjus, millest sünnib uthark. Tühi ruun pole uthark’i osa, vaid eelneb sellele. Miks sellega siis ennustada? Tühi ruun ei tähenda midagi, kuid tähendab
ühtlasi kõike. Tühja ruuni ilmutamisega tahab uthark öelda, et ees paistab midagi ootamatut – ehk on see hüpe tundmatusse. Ent tühja ruuni tõmbamine võib tähendada ka seda, et uthark ei saa või ei soovi teie küsimusele vastata.

Kui soovite täpsustusi antud teemal või ennustust
Helistage 900 1727 ja valige 27.
Ennustaja Artos.