Suhte tähtsaim alus on usaldus.


Mida tähendab meile usaldus?

Tihti peale me jätame mainimata asju oma partnerile.Seda just sellepärast,et arvame säästvat või kaitseme parasjagu oma armastatut inimest. Tihti teeme pisivale. Arvates teadvat, mis on hea meie partnerile. Kuigi,kui nüüd järele mõelda, kas see ka tegelikult on talle parem?

Me ei saagi seda teada, kui otsus on juba eos vastu võetud. Siis, aga hakkavad välja kujunema pinged. Oleme loonud vale või varjanud asju, mis seonduvad meie tuleviku teedel. Siit, selle pisivale või rääkimata olukorra tõttu peame me taas midagi rääkimata jätma. Või väikesele pisivalele uue vale juurde lisama. Seda saab võrrelda lumepalliga. Mis veeredes muutub üha suuremaks ja suuremaks.

Tekitades tunde sinu partneris,et midagi on valesti, kuna pinge on õhus tajutav. Tekibki koht, kus usalduse protsent kahaneb. Nagu ka vanasõna ütleb: Valel on lühikesed jalad. Me saame ka varjamise lahterdada valetamise alla. Kui nüüd tekib olukord,kus sinu partner või sina peaks kogemata kuulma sellest,mis väidetavalt pidi teid kaitsma. Siis tegelikult tuntakse hoopis pettumust. Teie partner või teie arvasite, et teid usaldatakse ja vastupidi. Tekkinud on usaldamatuse olukord.

Kuidas luua 100%-st usaldusliku suhet?

Ei saa me otsustada, kas sinu või sinu usaldatud isiku jaoks on varjatav asi või pisivalega veerema pandud lumepall halb või hea. Usalduses ei ole selliseid asju kas rääkida või mitte? Kas varjata või mitte?Kas see on halb või hea? Usalduse jaoks on tähtis ausus. Ilma aususeta kaotame usalduse kiiresti. Usalduslik suhe on alati 100%aus.

Aitan meeleldi, kui helistad 900 1727 ja valid 16.

Ennustaja Joselin.