Suhtluse raskused virtuualmaailmas


Viimase aja muutused meie ühiskonnas on viinud olukorrani, et suhtlemine on muutunud aina enam virtuaalseks. See tekitab palju möödarääkimist ning mittemõistmist nii tööl kui isiklikus elus. Usalduse saavutamine on aina keerulisem ning tihti võib tekkida üksioleku jõuetusetunne.
Usalda oma mure helistades 900 1727 valik 11 ja olen Sulle toeks ja abiks.
Ennustaja Loore