Sümbolitest II


J.E Cirlot toob esile: “Sümboleid ei saa kunstlikult luua ega leiutada neile täiesti isiklikke tähendusi – need on üldised märgid, mis liiguvad universaalsuse suunas ja on vaimuelu loomulik osa. Sümboleid võib ka nimetada väliseks ehk madalamaks väljenduseks kõrgemast tõest, mida edastatakse sümbolite kaudu. See tähendab, et suhtlevad reaaliad, mida oleks keele piiratud väljendusvõimaluste tõttu raske edasi anda nende hämaruse tõttu või mis on liiga komplekssed adekvaatseks edastamiseks.”

Sel viisil sümbolite olemust tõlgendades mõistame, et nende märkide ja kujundite taga peituv maailm on tohutu ning iga märgi taga seisab oma energiakogum, egregor. Ken Wilber on öelnud et maailm koosneb hoolonitest e. isereguleeruvatest algosakestest ja nendest koosneme nii igaüks meist kui ka kõik mis on meie ümber. Seega öelda, et mõne märgi, kujundi või sümboli taga on energia pole abstraktne vaid on ka teaduslikult pädev. Võtame näiteks risti märgi, kindlasti tunneme selle ära ristiusus kuid seda esineb sümbolina ka paljudes teistes usundites. Mõnikord ka lausa varjatud kujul. Nii on Näiteks haakrist ehk svastika – rist, mille neli haara on paremale või vasakule poole murtud ning mis kuulub ajaloo võimsaimate sümbolite hulka olnud algeliselt hoopis teise tähendusega. Sümboli algne nimetus „svastika“ on sanskritikeelne ja ühend sõnadest su ehk „hea“ ja asti ehk „olema“. Haakrist on üks levinuimaid ornamendimotiive, mis on leidnud kasutust kõikjal üle maailma, välja arvatud mõned Aafrika osad ja Mesopotaamia. Muistsete läti hõimude jaoks sümboliseeris see märk äikesejumalat jne.

Rist mida ümbritses ring on täna mitmeis paigus eestimaal, eelkõige just haudade kohal. See rist sümboliseerib tarka või õpetlast, natuke mõeldes tuleme järeldusele et neid pidi eestis olema omajagu. Rist on üks laialt kasutatavamaid sümboleid kuid neid märke, ilmsemaid ja vähem- ilmseid on maailmas lugematu arv. Mõnest edaspidi lugedes hakkad tähele panema seoseid, märkama enda ümber ja enda sees toimuvat.

Kui oled juba tajunud et mõni eelpool mainitud kujunditest on sinuga rääkima hakanud ning soovid sellest rääkida, helista numbril 900 1727 ja vali 15, ennustaja Amara.

Ilusat kevadet soovides,

Ennustaja Amara