Sümbolitest


Sümbolid aitavad tõlgendada ajalugu, nad muutuvad aja jooksul. Ajalugu ja minevikku esitatakse tavaliselt valikuliselt (Serbia, Bulgaaria – põlised kristlikud maad, välistatakse islami osa ajaloos; Eestis välistati pikka aega baltisaksa ajalugu, kuna kogu eelnev ajalookirjutus ignoreeris eestlasi – nad olid oma maal nähtamatu rahvas), minevikku valitakse esindama teatavad sümbolid. Sümbolitel on oluline osa näiteks vastupanuliikumises, samuti võimu teostamisel. Totalitaarsetes lähiajaloo riikides sümbolitel oluline roll (Nõukogude Liit, natsionaalsotsialistlik Saksamaa).

Ometi on eestlastele väga omane otsida tähendust sümbolitest nii looduses, rahvusloos – nii taevast kui ka maalt. Peamiselt eristatakse kahte liiki põhisümboleid: üldistavad sümbolid ja täpsustavad sümbolid. Üldistavad sümbolid – üks sümbol sisaldub kogeja jaoks mitu tervikideed või märki. Selline sümbol esindab kõiki ideid üheaegselt, sh sisaldab sümboli pühasid tähendusi.

Täpsustavad sümbolid annavad võimaluse töötada keerukate kontseptsioonide ja tunnetega, nii et nad muutuvad indiviidile arusaadavaks. Sel moel saab nähtavaks see, mis on peidus meie alateadvuses, milline informatsioon on tegelikult olemas (info)väljas. Üldistavad sümbolid on mõeldud reguleerimaks maailmas toimuvat samal ajal kui täpsustavad sümbolid võivad juhatada meid sügavale iseendasse ning aidata saavutada tasakaal, rahulolu, mõistmine ja aktsepteerimine.

Juhul kui sul on keeruline lugeda märke mis sinu ümber, tõlgendada signaale mida saadavad välja teised siis ära kõhkle, helista numbril 900 1727 ning vali number 15, ennustaja Amara.

Põnevat avastamist soovides,

Ennustaja Amara