Müntide Kaks


Märksõnad: toimetulek muutustega, mängulisus, kahanemisvõime

Tänasel päeval võime kokku puutuda ootamatute sündmustega, mis nõuavad paindlikut lähenemisviisi ning kohanemisvõimet.

Võib juhtuda, et täna tuleb tegeleda mitme asjaga korraga, mis nõuab õige tasakaalu leidmist , hoiduda tuleb enese kaotamisest protsessi käigus.

Eluteele võivad sattuda mitmed valikuvõimalused ja olukorrad – kiputakse kahtlema, mida oleks targem valida, vaagitakse kord üht, siis teist. Oluline on lasta sündmustel kulgeda, vältimaks ebaõnnestumisi. Tuleks ka hoiduda manipuleerimisest olukordade ja inimestega, aeg toob arutust.

Finantntsolukord võib olla ebastabiilne, ent asju organiseerides ja õigeid valikuid tehes, on piisavalt vahendeid, et hakkama saada.

Kui tekib täna tunne, et ligi tiksub ebastabiilsus, rahutus, siis annab see kaart märku, et vajalik on aeg maha võtta ning elu taas tasakaalu viia. Praktiseerida tuleb andmist ja võtmist , et saavuada parim tulemus. Samuti tuleks olla avatud loomingulistele ideedele või uutele perspektiividele.

Kui vaja langetada otsus, tuleks proovida mängulisemat lähenemisviisi. Kui võtta asju kergemalt, leitakse ka vastused.

Kui vajate nõu, helistage 900 1727 ja valige 11

Ennustaja Luna