Taro Mõõdukus


Tasakaal, kuldne kesktee. Antakse nii palju, kui vaja. Võetakse nii palju, kui vaja.
Kui antakse liiga vähe, jääb puudu. Kui antakse liiga palju, ei jõua ära viia.
Kooskõla, harmoonia ja hingerahu. Õnnestav elamus, mis seisneb heas tervises, psüühilises ja füüsilises tasakaalus. Iseenda heas kohtlemises ja sellest hoiakust tulenevalt harmoonilist kooskõla ümbruskonnaga.
Ka asjaajamises ja plaanide elluviimises edu ja stabiilne edasiliikumine.
Tasakaal ihade ja reaalsete vajaduste vahel.
Ennustaja Gle
Tel 900 1727 valik 18