Taro Saatuseratas


Elu on tõe vaimu jaoks proovikivi.
See on vanus. Aeg . Ümbertöötlemine . Ühest elufaasist teise liikumine . Isiklik karmaratas.
Need on uued algatused . Uued suunad . Trepi järgmine aste.
Eesmärk seisneb terviklikus ja terveks saamises. On saabunud õige aeg küsitatava teema väljaselgitamiseks.
Kaart ennustab uut suunda elus . Ta näitab ,et oled kas emotsionaalselt või psühholoogiliselt sellest tööst ,armusuhtest või olukorrast kõik tarviliku ammendanud . On aeg edasi liikuda .
Kuhu poole aga suunduda – saad teada , kui helistad 900 1727 ja valid 14
Ennustaja Saara