Tarokaart Mõõkade Neli


Võtmesõnad: puhkus, enesesse vaatamine, uus käsitlusviis, olukorraga leppimine, tempo aeglustumine, vaheaja võtmine.

See kaart sümboliseerib pealesunnitud pausi, mida saaks ja võiks kasutada ära enesesse vaatamiseks, meditatiivseks rahuks. Kaardil kujutatult on tähelepanu suunatud kolmele mõõgale, mis sümboliseerivad spirituaalsust. Neljas mõõk, mis sümboliseerib teovõimet, on käest pandud, passiivne.

Töös viitab kaart mingi projekti takerdumisele ja hädavajalikule puhkusele. Võimalik, et läbirääkimised jooksevad ummikusse. Abiks tuleb avatud ja konstruktiivne suhtlusoskus. Üksinda on keeruline sellest olukorrast välja tulla.

Suhetes võib see kaart sümboliseerida tahtmatut üksiolekut, suhete seiskumist või pealesunnitud pausi. Miks mitte kasutada seda aega enesesse vaatamiseks ja oma soovide, unistuste inventuuriks.

Minevik võib takistada edasi liikumist. Tasuks hinnata, kas äkki on eelmistest suhetest toodud kaasa mustreid ja uskumusi, mis enam ei teeni, millel ei ole kohta uues suhtes.

Täna võib tunduda, et mitte midagi ei edene, kõik seisab. Ärge püüdke saavutada midagi sunniviisiliselt, end läbi surudes. Parem on lasta asjadel olla. Lihtsam on kavatsus edasi lükata ja uuesti üle hinnata, kasutada, tekkinud pausi, hoopis jõu kogumiseks.

Kui tunned, et oled „pausil“ võta minuga ühendust, vaatame koos, kuidas asjad taas liikuma saada.

Helista 900 1727 ja vali 21.

Ennustaja Geesa