Tarokaart Õiglus


Märklaused: tehakse seda, mis õige; võetakse oma tegude eest vastutuse; võideldakse ebaõiglusega; seistakse oma uskumuste eest
Kaart tähistab selget ja objektiivset tunnetust, teadlikult ja kindlameelselt langetatud otsust ning vihjab sellele, et meie õigusi järgitakse. Igapäevatasandil kogeme ümbritsevat maailma oma kajana. Vihje on see, et meile ei kingita ega reserveerita midagi: kõige eest, mida me saame või kogeme, kanname vastutust ainult meie ise.
Kutsetöös tähendab Õiglus, et võime arvestada ausa ja tasakaaluka kohtlemisega, ent kui püüame petta, ebaausaid võtteid kasutada, kogeme äpardusi. Õiglus tähistab nii praktilist äri kui selle adekvaatset tunnustamist ja tasustamist.
Teadvuse tasandil asume kainuse ja asjalikkuse faasis. Püüame luua selgust, esmatähtsad pole tunded ega aistingud vaid loogiliselt funktsioneeriv mõistus.
Isiklikes suhetes rõhutab päevakaart eelkõige ausus- ja tasakaalupõhimõtet. Siin kehtib vanasõna: “Kuidas metsa hüüad, nõnda mets vastu kostab.”
Helista 900 1727 ja vali 17. Vaatame, mida toob Sulle tänane päev.
Ennustaja Miranda