Tarokaart – Ülempreester


Tänase päeva märksõnad on kõrgem õpetus/teadmised, traditsioonid, usk, usaldus, pühendumus, andestamine, väärtused, spirituaalsus ja toetus.

Me võime täna saada kontakti oma sisemise tõe, elutarkuse või intuitsiooniga. Meie sisemine teadmiste pagas võib olla rohkem avatud ja meie probleemidele võivad tulla oodatud lahendused. Inimesed, kes on rohkem spirituaalsed või usklikud tunnevad suuremat vajadust tegeleda kõrgemate huvidega ja pöörduda kõrgema väe poole. Meieni võib tulla väga valgustav ja oluline info. Võid kogeda ka suuremat uudishimu nähtamatu maailma ja spirituaalsuse vastu.

Antud kaardil on ka tuleviku loomise ja sinna suunal vaatamise tähendus. Sest meil on võimalus saada tänasel päeval väärt teadmiseid, mentoreid, sisemise tarkusega kontakti siis liigume oma arengus edasi luues paremat tulevikku. Kui olete mõnda aega edasi lükanud või kaalunud mingeid õpinguid, siis nüüd on selleks õige aeg.

Töö ja raha valdkonnas aga kaart ei soovita võtta uusi riske ja mõned peaksid oma ettevõtmises tagasi pöörduma traditsioonide juurde või mõningatel juhtudel kaaluda ka alternatiivseid lahendusi. Soovitus on küsida küsimusi, juhendamist ja teha teistega koostööd. Praegu on soodustatud ka tööle pühendumine ja võimalus luua pikaajalisi töösuhteid.

Armastuse valdkonnas võivad inimesed tunda vajadust või esile kerkivad mõtted rohkem perekonnast, abielust, pühendunud suhtest. Kui suhted on liiga pinnapealsed või lühiajalised, siis võib tekkida tahtmine neid lõpetada või hakata looma midagi pikaajalist. Üldiselt on suhetes rohkem harmooniat, pühendumist ja ühise tuleviku loomist.

Kui teil tekib täna soov saada kontakti kõrgemate teadmistega ja tulevikku vaadata, siis võtke julgelt ühendust ja vastan teie küsimustele.

Helista 900 1727 ja vali 33.

Ennustaja Sildare