Ülempreestrinna


Ülempreestrinna kui meie naisprintsiibi Kõrgema Teadvuse manifestatsioon näitab meile, et oluline on silmaga nähtamatu! Olulisel kohal on märksõnad nagu intuitsioon, tähenduslikud unenäod, saladused, sisemine juhatus ja kõrgem jõud. Jumaliku naise arhetüüp kõneleb igaühes meist olenemata soost, staatusest vm.
See on sünniõigus vaatamata sellele millisesse maisesse vormi sa oled kehastunud ning millist ülesannet täidad. Väljakutse oma jumaliku naisprintsiibi ehk ülempreestrinna olemuse vastuvõtmisel seisneb selles, et sa oleksid valmis liikuma läbi pimeduse ja saladuste, nö nähtamatu maailma graatsia ja väärikusega. Selle nädala kaart kutsub Sind üles märkama varjatut ning kuulama oma intuitsiooni kus iganes sa ka ei viibi.
Müstilisi taipamisi soovides,
Helistage numbril 900 1727 ja valige number 15
Ennustaja Amara