Teadlikkus oma jõust ja võimalustest.


Teadlikkus oma jõust ja võimalustest.

Täna siin ja praegu antakse võimalused, et võtta elu juhtimine kindlatesse kätesse.
Sul on erakordne vitaalsus ja elurõõm, et saavutada endale seatud sihte.
Vaatame, koos üle, kuhu oled liikumas ning kas teed hetkel õigeid valikuid enda eesmärkide poole liikudes.
Ennustaja Gle
Telefon 900 1727
Valik 18