Uusaasta 2022


Alanud on 2022. aasta, uute ootuste ja lootustega. On hea uusaasta soovist endale seada uus plaan või
eesmärk, mille poole püüelda. Seada isiklik eesmärk, mis on oluline just endale.
Missugused on meie üldinimlikud soovid heaks ja õnnelikuks aastaks?
*Rahulolu iseendaga. Rahulolu peegeldub eelkõige läbisaamises iseendaga. Kuidas olla rahul ja
tasakaalus enda füüsilise, vaimse ja emotsionaalse poolega? Kui ollakse rahul, siis ei pea vihkama ja
kannatama. Kuid enne rahu on ka otsimise ja leidmise aeg. Vaimne tervis on aluseks ka füüsilisele. Me ei
saa maailmas juhtuvat kontrollida, kuid saame suunata enda meeleolu, tundeid ja suhtumist. See
peegeldub ka meie suhtlemisoskuses ja tegudes. Võid tegeleda iseenda arendamisega, füüsilise tervisega
ja toitumisega, liikumisega ja vaimsete teemadega, õppida.
*Rahulolu oma paarisuhtega. Kui pole head kaaslast, sõpra ja armastatut, siis tunneme ju, et elus on
midagi olulist puudu. Jaa, puudu. Kuid suhet alustades võiksime tunda, et meil pole puudus, vaid meil on
üle – seda, mida kaaslasele ja temaga jagada. Kaaslast saame enda kõrvale valida siis, kui tunneme, et me
ise oleme eluga rahul, oleme enesekindlad ja avatud ka võõrale energiale. Et anname teada ka sellest, kas
oleme huvitatud sügavast püsisuhtest või ainult kergest armurõõmust. Tõenäoliselt püsiva suhtega
lähebki aega, sest on vaja aega tundmaõppimiseks, et siis pühenduda.

*Rahulolu tööga ja kolleegidega. Oluline on, et töö meeldiks, et töö iseloom sobiks meie olemusega. Et
kolleegide seas oleks kasvõi üks inimene, keda usaldada ja kes toetab eriarvamuste tekkimisel meid.
Rahul võiks olla oma tööandajaga ja ettevõttega: et põhiväärtused oleksid ühised, et tuntakse
kuuluvustunnet ja töörõõmu.

*Rahulolu oma laste, pere ja vanematega. Selleks on vaja mõistmist ja lugupidamist. Et olla lastele nii
vanem kui sõber, aru saada elu edasiminekust. Vanematega suheldes mõista, et nende töö on tehtud ja
nende valikud tehti teadmistega ja elu-oluga, mis neil oli. Vaadelge vanemaid selgelt ja kaugemalt: mina
elan oma elu, nemad oma. Austan neid elu andmise eest. Pere juhtimine on aga kahe täiskasvanu
omavaheline koostöö, selge suhtlemine ja tahe.

Mida minu kaardid näitavad 2022. aastaks? Aasta keskseks teemaks on õige mõõdu leidmine – et
leitaks tasakaal hinge, füüsilise ja vaimse tervise, mõistuse ja tunnete vahel. Kaart näitab, et saame
tulemuse, mille nimel ja millesse panustades oleme tegutsenud. Mõttetasandil vajame enam oskust
tunnistada oma emotsioone ja lähtuda valikute tegemisel ka enda intuitsioonist, sisetundest. Usaldada
ennast. Samas vajame korda, distsipliini, isegi süsteemi ja struktuuri, et jõuda vajaliku tulemuseni. Ka
reaalset tegutsemist ning konkreetsust koos tundeenergiaga. Tundetasandil jätame maha tunnetatud vanad
emotsioonid, mis meid enam ei aita ning mille informatsioon on teadvustatud. Aeg on küpsuseks ja
mõistmiseks tasandil, mis ehitab üles just meie viljakat ja rahuldust pakkuvat elu. Tegutsemise poole pealt
on soosingus enda aktiivsus tegeleda eelneva elukogemuse mõtestamisega ning teadvustamisega. Sealt
tulnud tarkus koos konkreetse tegutsemisega loob meie ümber reaalsed võimalused, et saavutada edu.
Kindlalt ja sihipäraselt. Olgu selleks valdkonnaks siis töö, õpingud, tervis, suhted, materiaalsus või
emotsionaalsus. Alanud aasta soosib tegutsemist. Õnn, nii nagu armastus, on suures plaanis tegusõna.

Tegutse enesekindlalt ja rõõmuga!
Helista 900 1727 ja vali 26,
Loona