Väärtustage oma energiat


Kasutage oma energiat nii, et teile olulised asjad siin elus ei jääks tahaplaanile, kui te midagi teete! Proovige vältida inimesi ja olukordi, mis takistavad teil mitmekülgselt areneda! Sest niisama naeratavaid inimesi ja õla peale patsutajaid pole mõtet koguda, kuna nad läbi lillede tegelikult alandavad teid sellega, et nad ei lase teil välja paista teis peituvat tegelikku kvaliteeti!

Samuti teie igapäevased suhted, tööelu ja majanduslik seis on tihedalt seotud teie energiaga ja samuti ka inimestega ning keskkonnaga kus te oma energiat laete. Kui te viibite inimeste seltsis kus te ennast hästi ei tunne ja neist oma elule mingit inspiratsiooni ei saa siis tähendab, et tegemist on inimestega, kes ei loo teie elule mitte mingisuguseid olulisi väärtusi elus ning nendest hoidke suure kaarega eemale, sest ainult nii pääsete ühest elu etapist edasi, kui te seda vajate! Mitte ei jää siin ühte kindlasse elu etappi igavesti tammuma!

Nii, et kooskõlastage oma energia ainult nende inimestega, kes pakuvad teile mitte ainult lahedat äraelamist, vaid ka üldse enesearengu võimalusi ükskõik millises teile huvitavas valdkonnas, sest isikliku sõltumatuse, saavutate ainult läbi enese arendamise kaudu ning seda isegi siis kui keskkond, milles te viibite seda eriti ei soosi! Sest enesearendamise puhul jääb teie sõltumatust tagama ju teie enda varjatud teadmised ja oskused, mida te ei pea ju igaühele näitama ning juba see tagab teile sõltumatuse oma tegemistes ja toimetamistes!

Aitan meeleldi, helista 900 1727 ja vali 23

Šamaan Hanumax.