Võimalus ja põhjendus


Kes soovib leiab võimaluse, kes ei soovi leiab põhjenduse.

Kaardid Ennustavad tel 900 1727. 24/7